MBCT- Mindfulness

Generelt om MBCT-Mindfulness

Mindfulness-Based Cognitive Therapy er en gruppebehandling som kombinerer meditasjonsøvelser og kognitiv adferdsterapi.

I løpet av de siste 25 årene har mindfulness meditasjon i økende grad blitt anvendt som psykologisk tilbud for personer med affektive og stressrelaterte lidelser. Omfattende forskning på området viser at metoden i mange tilfeller gir en vedvarende symptomreduksjon og har dyptgående og positiv effekt på deltagernes holdninger, adferd og selvbilde.

Hvem er kurset for?

Kurset i MBCT har vist seg å hjelpe mennesker med mange forskjellige fysiske og psykiske utfordringer. Alle mennesker har tidspunkter i livet hvor vi opplever vanskeligheter, stress og belastninger. Felles er det også at det nedsetter gleden og overskuddet, og gir anledning til unngåelse eller en opplevelse av å ha stagnert. Gjennom økt nærvær og villighet til å akseptere livet slik som det er, vil den måten vi forholder oss til og håndterer vanskeligheter kunne endres, slik at den samlede belastningen reduseres. Ofte går vi glipp av øyeblikkene i livet og vi er ikke oppmerksomme på hvordan automatiske og vanebaserte reaksjoner fører til ytterligere vanskeligheter i tillegg til det opprinnelige problemet og opprettholder den psykologiske belastningen.

Kursets form

Kurset er opplevelsesorientert. Du vil lære mindfulness meditasjon, enkle yogaøvelser og refleksjonsøvelser som vil øke din oppmerksomhet i hverdagen. Du behøver ikke kunne meditere eller ha kjennskap til mindfulness fra før.

Oppstart

September 2018

Datoer/Tid

Blir annonsert om kort tid

Instruktør

Karen Kollien Nygaard

Pris

6000,-

Påmelding

Velg Betal i menyen på Vipps. Betal 5500,- til nummer 101894 (Karen Kollien Nygaard).

Merk betalingen med hvilket kurs/workshop du vil delta på.

Eventuelt kan du sende en mail med påmelding og vil motta faktura.