Presse – Dagens Næringsliv

April 2014 - Direktøren for det fæle

Jeg kjenner igjen tegn på posttraumatisk stresslidelse hos enkelte ledere som har gjennomlevd nedbemanninsperioder sier organisasjonspsykolog Karen Kollien Nygaard til Dagens Næringsliv.

 

Direktøren for det fæle.