Selvhjelpsbøker om mindfulness

Her finner du oversikt over selvhjelpsbøker innen mindfulness

Akkurat nå: Bevisst tilstedeværelse i hverdagen.

Original tittel: Wherever you are, there you are: Mindfulness Meditation in Everyday life

Jon Kabat-Zinn

Mindfulness. A practical guide to finding Peace in a franetic world.

Mark Williams & Danny Penman

Full Catastrophe Living. Using the wisdom of Your body and mind to face stress, pain and illness.

(Dette er ikke første bok jeg anbefaler klienter, men ønsker du å begynne å undervise bør du lese den fordi den er en klassiker)

Jon Kabat-Zinn

Mindfulness: En vei ut av depresjon og nedstemthet.

Original tittel: The Mindful Way through Depression. Freeing yourself from Chronic Unhappiness.

Calming the rush of Panic. A Mindfulness-Based Stress Reduction Guide to freeing yourself from Panic attacks & living a vital life.

Bob Stahl & Wendy Millstine

Sane New World. Taming the mind.

(Veldig underholdende bok!)

Ruby Wax