Stressmestring/MBCT- Mindfulness

Generelt om kurset

For at kroppen skal være i balanse må også tankene våre og hvordan vi har det og hvordan vi forholder oss til alt som skjer rundt oss i hverdagen være balansert. Gjennom vårt stressmestringskurs vil du lære effektive fysiske og mentale verktøy som vil hjelpe deg til å håndtere stress bedre. Målet er at du etter kurset har laget deg din egen verktøykasse som vil hjelpe deg til å få det bedre og gjøre det bedre, hver dag.

Dette kurset kombinerer øvelser i stressmestring og MBCT-mindfulness. I løpet av de siste 25 årene har mindfulness meditasjon i økende grad blitt anvendt som psykologisk tilbud for personer med affektive og stressrelaterte lidelser. Omfattende forskning på området viser at metoden i mange tilfeller gir en vedvarende symptomreduksjon og har dyptgående og positiv effekt på deltagernes holdninger, adferd, selvbilde og stressreduksjon.

Hvem er kurset for?

Karen Kollien Nygaard har holdt dette kurset i en årrekke med gode resultater. Verktøyene hun lærer bort i løpet av kurset hjelper mennesker med mange forskjellige fysiske og psykiske utfordringer. Alle mennesker har tidspunkter i livet hvor vi opplever vanskeligheter, stress og belastninger. I løpet av dette kurset vil deltagerne lære effektive verktøy for å oppleve en mer balansert og mindre stressende hverdag.

Kursets form

Kurset går over åtte uker slik at øvelsene blir godt øvd inn av hver enkelt deltager.Deltagerne vil lære mindfulness meditasjon, enkle yogaøvelser og refleksjonsøvelser.

Det vil være begrenset antall plasser på dette kurset slik at alle skal få den oppfølgingen de trenger.

Oppstart

Våren 2019

Datoer/Tid

Informasjon kommer

Instruktør

Karen Kollien Nygaard

Pris

6000,-

Påmelding

Mulighet for påmelding kommer så snart nytt kurs er satt opp.